Oostendorp heeft vele luchthallen voorzien van professionele verlichting. Zo levert Oostendorp Nederland de verlichting en verzorgt Oostendorp het onderhoud van het pas in gebruik genomen hightech luchthal complex op De Toekomst van Ajax.

sporthalverlichting

In samenwerking met Poly-Ned, de fabrikant van luchthallen, heeft Oostendorp Nederland een reeks systemen ontwikkeld, die elk bij hun eigen toepassing een doorslaggevend voordeel te bieden hebben.

sporthalverlichting

TOEPASSINGEN LUCHTHAL

De Poly-luchthal kan op nagenoeg elke ondergrond neergezet worden. De luchthal is snel te plaatsen en even snel weer te demonteren, vaak binnen 1 dag. Bovendien kan de luchthal geconditioneerd worden. De luchthal, of ballonhal, is uitermate geschikt voor activiteiten die niet het gehele jaar lang in de buitenlucht kunnen worden beoefend of die met slecht weer geen doorgang kunnen hebben. Voorbeelden zijn voetballen, tennis, zwemmen, etc. Een Poly-luchthal overkapping kan dan fungeren als tijdelijke sporthal.

sporthalverlichting

NEERHANGENDE ARMATUREN

De laatste ontwikkeling voor luchthallen met daglicht doorlatende hal huid is een systeem dat wordt bevestigd aan de hal huid met kabels. De mogelijke lichthinder voor spelers wordt aanmerkelijk gereduceerd door toepassing van een groot aantal 400 Watt metaal-halogeen damplampen met een helderheid beduidend lager dan het 2000 Watt sportveldsysteem, waarbij luxwaarden van 800 – 900 gerealiseerd kunnen worden. Het systeem van neerhangende armaturen houdt het speelveld geheel obstakelvrij. Dit systeem met daglichttoetreding wordt thans regelmatig toegepast. De hogere complexiteit van montagematerialen, aanleg en onderhoud wordt gecompenseerd door het gelijkmatige ontwerp, de geringe lichthinder en de gunstige prijs / prestatie-verhouding.

sporthalverlichting

ZIJDELINGSE ARMATUREN

Een fraai systeem in combinatie met een licht doorlatende hal huid kan worden bereikt met masten met twee zijdelingse armen. Hierbij worden 2000 Watt sportveldschijnwerpers gebruikt. De armen van de mast zorgen voor een spreiding voor de bevestiging van de armaturen zonder hinder voor de spelers. Voordelen zijn het hoge rendement door de directe instraling en uitschakeling van de verlichting overdag. De hinder bij inkijk is kritisch maar wordt gecompenseerd door de hoge verlichtingssterkten van ca. 900 – 1000 lux.  Alternatieven met drie inklimbare, goedkopere masten op de armatuurposities zijn ook mogelijk, maar kunnen tussen de speelvelden een zekere gevoelsmatige overlast bij bepaalde speelballen veroorzaken.
sporthalverlichting

KANTELBARE ARMATUREN

Het oudste systeem dat met succes werd en nog steeds wordt toegepast in luchthallen met licht reflecterend doek maakt eveneens gebruik van dezelfde zeer efficiënte 2000 Watt sportveld verlichting. Dit heeft verschillende voordelen. De prijs/prestatie van deze lichtmiddelen is zeer gunstig en soms kan dezelfde voorschakelapparatuur ook worden gebruikt van de bestaande buitenverlichting die zomers op dezelfde banen functioneert.  Omdat deze armaturen zeer veel licht geven kunnen ze gemakkelijk verblinden. Daartoe worden ze gemonteerd op kantelbare masten van ca. 4 m. en schijnen de armaturen indirect tegen het witte doek. Vooral met een isolatiehuid, die de lichtlijnen aanzienlijk inkort, komt men zo tot zeer bevredigende resultaten. Afhankelijk van het aantal armaturen worden lichtwaarden tussen 300 en 500 lux gerealiseerd met een goede gelijkmatigheid en aanvaardbare stroomkosten. Regelmatige reiniging van de ruiten van de armaturen tegen stofneerslag is een noodzaak evenals een zorgvuldige omgang met de hal huid bij demontage en montage om de reflectiewaarde van de hal huid te behouden.

Kunnen we u helpen met uw LED verlichting?

Bel ons op 078 – 610 51 00 of stuur een bericht.